Respondhealing

Respondhealing er for mennesker, der ønsker at lære at heale fysiske sygdomme og ubalancer på en enkel og smuk måde.

  • Respondhealing er en unik energiteknik/healingsteknik som skaber kontakt til og aktiverer energicentre i den biomagnetiske del af kroppen.
  • Aktiveringen skaber bl.a. en kontakt til de dele af sindet som har været med til at skabe en fastlåshed i og energitab til energicentrene.
  • De fysiske problemer som skyldes den manglende kontakt mellem sind og krop genetableres i Respondhealing©.

For at kunne mestre Respondhealing© skal forskellige evner oparbejdes og trænes:

  • Visualiseringsevnen
  • Forestillingsevnen
  • Koncentrationsevnen
  • Psykiske evner

Under kurset, som er en blanding af teori og praktisk øvelser, vil også blive arbejdet med en større filosofisk menneskeforståelse der betragter det enkelte menneske som en sjæl tilhørende sind og krop. Det er vigtigt at bemærke at Respondhealing© ikke tilhører nogen bestemt religion, trosretning eller politisk system.

Derudover vil der på uddannelsen blive arbejdet med: Empati – klarfølelse – samhørighed og rummelighed som er bærende egenskaber for at kunne hjælpe på en forsvarlig og kærlig måde.

Der afholdes 2 kurser med følgende datoer:
København d. 29.- 30 august + 23.-24 september
København d. 30. September – 1. Oktober + 28.- 29. Oktober

Pris: 5.850 kr.
(Beløbet kan afdrages henover uddannelsens forløb)

Healerskolen

Lighthouse

Rømersgade 3,1

DK-1362 København K

Tlf 7020 9035

fredag kl. 10.00 – 15.00

Email: mail@healerskolen.dk

© Healerskolen 2016